Landmeetbureau Juust uit Roeselare is een gloednieuwe zaak, die vanaf het prille begin een feilloze IT-omgeving wenste. Accurate en actuele gegevens zijn voor een landmeter logischerwijs onontbeerlijk. In Odoo kunnen de geleverde prestaties en tijdsregistraties alvast perfect bijgehouden worden voor de boekhouding en facturatie. Meten is weten.

Bovendien maakt het ook een erg nauwgezette nacalculatie mogelijk. Hoewel er soms met een vaste prijs gewerkt wordt, kan de rendabiliteit van de opdrachten toch perfect opgevolgd worden. Zo krijgt de zaakvoerster inzicht in de verschillende soorten opdrachten en kunnen opdrachten die economisch minder interessant zijn ook opgespoord worden.